söndag, april 30, 2006

Tjejsnack v. 18

Kvinnofrågor:

1. Har du någon gång känt dig diskriminerad p.g.a. ditt kön?
Nä, inte vad jag kan komma på.

2. Isåfall, gjorde du något åt det, anmälde t.ex.?

*Pass*

3. Finns det en kvinnojour på den ort där du bor?
Inte som i Sverige, men det finns flera organisationer som arbetar för att förbättra kvinnors situation och även ett Kvinnornas Hus, där hotade kvinnor och barn kan få skydd.

4. Är sex timmars arbetsdag viktigast för män eller kvinnor?
Lika viktigt för båda. Varför ska man göra skillnad på kvinnor och män?

5. Bör föräldrar dela på föräldraledigheten?
Ja, om det passar dom, så självklart! Jag tycker att det ska vara upp till båda föräldrarna, inget som FK ska bestämma åt dom. För en del familjer kanske det passar bäst att mamman är hemma hela tiden, i andra är det kanske mannen som är hemma längst. Och i andra delar man 50/50. Bara för att den ena tar ut flest dagar behöver det inte betyda att den andra föräldern inte är delaktig i barnet. Alla föräldrar är olika och därför bör beslutet vara deras.

Inga kommentarer: